Duurzame businessmodellen.nl
Deel 1 van het leerpad > Leerstap 2: Exponentiële ontwikkelingen

Leerstap 2 – Exponentiële ontwikkelingen

Hoofdstuk 2, paragraaf 2.1-2.3

In leerstap 1 heb je kunnen lezen dat circulair handelen vraagt om een nieuwe manier van denken en doen (= gedrag) én nieuwe businessmodellen. 

De omslag in het denken houdt in dat we voortaan moeten uitgaan van een minimum aan verspilling en van hergebruik van producten en materialen. Dit vraagt om een andere kijk op de wereld. Zo zullen bijvoorbeeld organisaties in de productieketen niet meer gericht moeten zijn op concurreren, maar zullen ze intensief met elkaar moeten samenwerken in het organiseren van kringlopen om tot waardebehoud en waardecreatie te komen.

 

Externe ontwikkelingen

Die andere kijk op de wereld is des te meer nodig omdat allerlei externe ontwikkelingen exponentieel belangrijker worden, zoals:

  • ontwikkelingen in informatietechnologie;
  • ontwrichtende technologieën en innovaties;
  • opkomst nieuwe economieën en staatsinvesteringsfondsen;
  • hyperconcurrentie;
  • duurzaamheidsaspecten;
  • emancipatie van klanten.

Deze exponentieel belangrijker wordende ontwikkelingen leiden tot turbulentie, een situatie waarmee organisaties nog niet vaak te maken hebben gehad.

 

Retail

Dat organisaties het moeilijk vinden om anders te denken blijkt heel duidelijk in de detailhandel (retail). Het lijkt wel of de ene na de andere winkelketen het loodje legt of in zwaar weer belandt. Het faillissement van V&D was een schok, maar ook andere winkelketens vielen om, zoals via deze link te lezen valt. De gevolgen van deze faillissementen zijn legere winkelstraten en nog minder winkelbezoekers. Dat is slecht voor de overgebleven winkels en de binnensteden in het algemeen.
Dit voorbeeld van de retail lijkt buiten het vraagstuk van duurzaamheid te vallen, maar is een mooie illustratie van wat er gaat gebeuren als organisaties op steeds dezelfde manier blijven denken.
Als de wereld verandert, is het niet genoeg om daar met nieuwe strategieën op te reageren, men moet het winkelconcept als het ware opnieuw uitvinden.

 

Duurzaam ondernemen

Ook duurzaam ondernemen is verbonden met de snel veranderende omgeving. Organisaties die hier niet in mee kunnen gaan, zullen uiteindelijk ook het loodje leggen, ook al is dit nog niet zo zichtbaar als in de retail. Maar dat betekent niet dat er niets aan de hand is. In de retail dacht men in 2009 nog dat online winkelen niet echt een concurrent zou worden voor de fysieke winkel.
Maar in duurzaamheid liggen ook kansen. Het streven naar duurzaamheid vormt een belangrijke aanjager van innovaties (zie het artikel MVO leidt tot meer product-, dienst- en disruptieve innovaties, op de website van duurzaam-ondernemen.nl.
Daarmee wordt door duurzaamheid juist de economie en innovatie ontwikkeld, maar aan de andere kant beïnvloedt duurzaamheid ook de enorme transities waar de maatschappij voor staat. Zie de volgende korte video over transities.  Als je nog wat meer tijd hebt, is deze wat langere film van 15 minuten ook erg interessant.

Samenvattend kun je stellen dat exponentiële ontwikkelingen, waar ook duurzaamheid onder valt, tot turbulentie leiden. Dergelijke situaties vragen om vergaande veranderingen in het denken en handelen. Een dergelijk veranderproces wordt een transitie genoemd.   

Studiewijzer


Bestudeer eerst de begrippen van de paragrafen 2.1 t/m 2.3 uit hoofdstuk 2: Verandering in het denken met behulp van de begrippentrainer. Lees daarna de paragrafen 2.1 t/m 2.3 uit hoofdstuk 2: Verandering in het denken en train nu de begrippen opnieuw. Dit helpt je de tekst beter te begrijpen.

Opdracht

Opdracht 2.1

In hoofdstuk 2 draait het om exponentiële ontwikkelingen. In het boek Duurzame businessmodellen behandelen we voorbeelden hiervan uit de retail en energietransitie. Geef zelf in een korte beschrijving (één A4-tje) nog twee voorbeelden van maatschappelijke gebieden waarin exponentiële ontwikkelingen een belangrijke rol spelen. Geef duidelijke beschrijvingen van de exponentiële ontwikkelingen die zich voordoen. Neem hierin ook linkjes op naar toepasselijke video’s en websites.  

Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.