Duurzame businessmodellen.nl
Deel 1 van het leerpad > Leerstap 5: Op weg naar een duurzaam businessmodel

Leerstap 5 – Op weg naar een duurzaam businessmodel

Hoofdstuk 4, paragraaf 4.1 t/m 4.3

In hoofdstuk 4 leer je dat een standaard businessmodel bestaat uit waardecreatie, bouwstenen en het verdienmodel. Om van een standaard naar een duurzaam businessmodel te komen, is het nodig om betekenis te koppelen aan de waardecreatie. Zonder betekenis draait de waardecreatie in het luchtledige, omdat er geen invulling is gegeven aan de waarde die gecreëerd moet worden. De betekenis komt voort uit de identiteit of basisfilosofie van de organisatie.

 

Basisfilosofie of identiteit

De basisfilosofie of identiteit vertelt wie de organisatie is en waarom zij de dingen doet die ze doet. Bij bijvoorbeeld Apple luidt de basisfilosofie als volgt: ‘Bij alles wat we doen geloven we in het doorbreken van de status quo. We geloven in anders denken. We doorbreken de status quo door onze producten een prachtig ontwerp mee te geven en ervoor te zorgen dat ze eenvoudig te gebruiken en gebruikersvriendelijk zijn.’ Lees het artikel Apple verkoopt dromen, geen producten. De invulling van de waarde die Apple wil toevoegen moet dan ook gezocht worden in het anders zijn, een prachtig ontwerp en of het product eenvoudig en logisch is te gebruiken.

 

Bouwsteen product

Met een Apple-product dat anders is en een logisch en mooi ontwerp heeft, is dan meteen de eerste van de bouwstenen van het businessmodel van Apple genoemd. Het product is één van de bouwstenen van een businessmodel. Andere bouwstenen zijn bijvoorbeeld: het personeel en de communicatie. Bouwstenen zorgen ervoor dat waarde wordt gecreëerd en dat de identiteit van de organisatie zichtbaar wordt. Bij duurzame businessmodellen is deze identiteit gekoppeld aan duurzame resultaten. Deze resultaten moeten zorgen voor de nodige impact op het gebied van Profit, People en Planet, waarmee de duurzame betekenis van de organisatie dan ook weer zichtbaar kan worden.

Dat er een duidelijk verband is tussen identiteit (Why), de bouwstenen die een organisatie gebruikt (How) en de resultaten (What), wordt uitgelegd in deze video. In de video legt Sinek uit dat Why alles te maken heeft met de identiteit en basisfilosofie van de organisatie en dat het juist de identiteit of deze basisfilosofie is, die de mensen aantrekt of afstoot.

 

Shared value

Uit het bovenstaande blijkt dat de identiteit of basisfilosofie van de organisatie aangeeft in hoeverre de organisatie met duurzaamheid (of andere waarden) aan de slag wil. Op deze manier heeft de identiteit dus invloed op het businessmodel en strategie van een organisatie. Het draait in een duurzaam businessmodel om shared value, waarin juist bedrijven antwoord kunnen geven op de grote maatschappelijke vraagstukken van deze tijd door innovatief en duurzaam te ondernemen. Bij  shared value gaat erom dat we tegelijk streven naar resultaten op het gebied van People, Planet en Profit. In deze video wordt het principe van shared value uitgelegd.

Maar zoals je in deze video over Rituals kunt zien, betekent shared value ook dat in de identiteit van de organisaties die met duurzaamheid aan de slag gaan ook de drijfveren zijn terug te vinden die deze organisaties kunnen hebben om met duurzaamheid aan de slag te gaan.

Studiewijzer

Bestudeer eerst de begrippen uit hoofdstuk 4, paragraaf 4.1 t/m 4.3 van het boek met behulp van de begrippentrainer. Lees daarna hoofdstuk 4, paragraaf 4.1 t/m 4.3 van het boek en train nu de begrippen opnieuw. Dit helpt je de tekst beter te begrijpen.

Opdracht

Opdracht 5.1

Kies alleen of met een groepje mede studenten een organisatie uit, die volgens jou (jullie) al (deels) duurzaam werkt. Ter inspiratie kun je dit rapport over duurzame ondernemingen gebruiken.  De lijst met duurzame ondernemingen begint op pagina 17.

Kies een organisatie uit die jou aanspreekt. Je moet er in de vervolgopdrachten uiteindelijk een businessmodel voor maken, dus wees kritisch ten aanzien van je keuze.

 

Als je de organisatie gekozen hebt, werk je de volgende opdracht uit:

Zoek op de website van deze organisatie naar de identiteit of de drijfveren van deze organisatie om met duurzaamheid aan de slag te gaan. Onderbouw de keuze duidelijk.

Bekijk vervolgens vijf verschillende activiteiten van de organisatie. Is datgene wat de organisatie in deze activiteiten laat zien in overeenstemming met haar identiteit of drijfveren?

Motiveer het antwoord duidelijk met concrete voorbeelden.

Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.