Duurzame businessmodellen.nl
Deel 2 van het leerpad > Leerstap 10: Het invullen van het businessmodel – de externe ontwikkelingen

Leerstap 10: Het invullen van het businessmodel – de externe ontwikkelingen

Nu de identiteit en de strategie zijn bepaald, blijft er nog één vraag uit hoofdstuk 7 over: hoe kan de organisatie haar identiteit verbinden met duurzaamheid? Verbinden met duurzaamheid betekent dat in de identiteit een reden zit om duurzaam te ondernemen. Op pagina 123 en 124 uit het boek wordt uitgelegd dat die redenen meestal komen vanuit de oprichter of topbaas van de organisatie, zoals Paul Dolman dat deed bij Unilever.

Studiewijzer

Bestudeer paragraaf 7.4 uit het boek Duurzame businessmodellen.

Doe hierna de begrippentrainer m.b.t. hoofdstuk 7 op de website.

Autonome ontwikkelingen en trends

Maar het verbinden met duurzaamheid komt ook door druk vanuit de omgeving. Zo vertelt IKEA in deze video dat zij vanwege de schaarsere grondstoffen, de milieuschade en de toenemende vraag naar schoon water heeft besloten om alleen gebruik te maken van 100% duurzaam katoen. Hiermee komt de organisatie tegemoet aan de drie belangrijke ontwikkelingen met betrekking tot duurzaamheid. Deze autonome ontwikkelingen en trends op macroniveau, zoals technologie en economie, aangevuld met ontwikkelingen uit de circulaire economie, zoals schaarste van grondstoffen, vormen het eerste niveau (level) van de trechter, linksboven in het duurzame businessmodel van figuur 6.1.

Studiewijzer

Bestudeer paragraaf 6.1 en 6.2 uit het boek Duurzame businessmodellen.

Opdrachten

Opdracht 10.1

Zoek voor de door jou gekozen organisatie uit welke autonome ontwikkelingen en trends uit paragraaf 6.2 van invloed (kunnen) zijn op haar denken en beleid t.a.v. duurzaamheid. Kijk hierbij ook naar de wet- en regelgeving t.a.v. duurzaamheid die voor de organisatie kunnen gelden.

Het regime en de praktijk en uitvoering

Bij Fairphone zie je dat de bestaande producenten en telecomproviders sterk worden beïnvloed door de autonome ontwikkelingen en trends: de hyperconcurrentie en steeds snellere technologische ontwikkelingen zorgen ervoor dat smartphones al binnen een halfjaar als verouderd worden gezien. Geëmancipeerde klanten krijgen hier steeds meer moeite mee en vragen om mogelijkheden om toestellen aan te passen of te repareren en om te begrijpen hoe ze gemaakt worden.

In deze markt van smartphoneproducenten en telecomproviders zagen de oprichters van Fairphone geen mogelijkheden voor een goede marktpositie, maar ze werden wel gegrepen door de slechte marktomstandigheden waarin smartphones worden geproduceerd. Dat verhaal uit 2013 is nog steeds actueel, maar zorgde er ook voor dat Fairphone vanuit haar eigen praktijk en uitvoering buiten de traditionele markt (het regime) deze markt toch is gaan beïnvloeden.

Studiewijzer

Bestudeer paragraaf 6.3 en 6.4 uit het boek Duurzame businessmodellen om inzicht te krijgen in het regime en de praktijk en uitvoering.

Opdrachten

Opdracht 10.2

Beschrijf voor de door jou gekozen organisatie het regime en de praktijk en uitvoering. Beschrijf daartoe eerst het netwerk (zie figuur 6.3) waarin de organisatie zich bevindt. Doe dit door pagina 100 en 101 nog eens door te lezen en vervolgens aan te geven of er sprake is van integratie, innovatie en verschuiving in de externe omgeving.

 

Opdracht 10.3

Beschrijf vervolgens de praktijk en uitvoering. Heeft de gekozen organisatie ook te maken met opkomende activiteiten van nieuwe initiatieven als (burger)coöperaties en nieuwe bedrijven? Of voert zij net als Fairphone in 2013 zelf dergelijke nieuwe initiatieven uit waarmee zij met een eigen (nieuwe) manier van werken het regime uitdagen?

Breng ten slotte de beschrijvingen van de opdrachten 1-3 in een aantal korte steekwoorden (bijv. met post-its) over op het canvas.

Als het goed is, heb je na het uitvoeren van de voorgaande opdrachten voor het gekozen bedrijf de identiteit en strategie en de externe ontwikkelingen van het businessmodel ingevuld.

Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.