Duurzame businessmodellen.nl
Deel 2 van het leerpad > Leerstap 11: Het invullen van het businessmodel – de dynamiek in de externe ontwikkelingen

Leerstap 11: Het invullen van het businessmodel – de dynamiek in de externe ontwikkelingen

Nu de identiteit en strategie en de externe ontwikkelingen zijn bepaald, kunnen we kijken naar de dynamiek in de externe ontwikkelingen. Bekijk je canvas met de externe ontwikkelingen nog eens goed.

Opdracht

Opdracht 11.1

Vul in het multilevel model van figuur 6.4 level 1 in met de belangrijkste autonome ontwikkelingen en trends die je al eerder gevonden hebt. Vul vervolgens level 2 in met het netwerk en de belangrijkste organisaties in de markt en ten slotte level 3 met eventuele nieuwe initiatieven uit de praktijk en uitvoering. Geef daarna aan wat er gebeurt als de drie levels in beweging komen.

Als voorbeeld is hieronder het multilevel model van kader 6.3 uit het boek (pagina 108) weergegeven.

Uit het voorbeeld blijkt dat de dynamiek in het multilevel model vooral naar voren komt bij level 2: het regime. Wat er precies gaat gebeuren, is niet te beantwoorden. Wel wat er op dit moment al gebeurt: het gaat al niet meer alleen om de prijs van papier, maar vanuit duurzaamheid wordt ook gekeken naar schone inktsoorten en het beperken van snijverliezen bij papier. Voor het regime op level 2 (=grafische sector) betekent dit dat men zich bijvoorbeeld afvraagt of papiervrij werken gaat doorzetten, of dat er juist een roep komt om volledig duurzaam papier. Of gaan beide ontwikkelingen zich tegelijk voordoen? Wat er gaat gebeuren, is niet duidelijk, wel dat het regime mee moet experimenteren in de ontwikkelingen, want dan ziet het weer wat er gebeurt.

 

 

Studiewijzer

Bestudeer paragraaf 6.5 uit het boek Duurzame businessmodellen om inzicht te krijgen in de dynamiek in de externe omgeving.

Doe hierna de begrippentrainer m.b.t. hoofdstuk 6 op de website.

Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.