Duurzame businessmodellen.nl
Deel 2 van het leerpad > Leerstap 12: Het invullen van het businessmodel – het verduurzamen van het product

Leerstap 12: Het invullen van het businessmodel – het verduurzamen van het product

Het businessmodel is inmiddels ingevuld met de context en de strategie en identiteit. Als je figuur 8.1 uit het boek (pag. 129) bekijkt, zie je dat de input en activiteiten nu centraal komen te staan. Ook zie je dat er een lijntje loopt vanuit de identiteit naar de input en activiteiten.

Het lijntje vanuit de identiteit naar de input en activiteiten betekent dat de activiteiten de identiteit van de organisatie moeten ondersteunen. In leerstap 9 heb je al kunnen lezen dat de strategie van de organisatie de identiteit van de organisatie moet laten zien. De strategie, en daarmee de identiteit, wordt zichtbaar in de activiteiten van de organisatie.

 

De activiteiten die de organisatie onderneemt, komen voort uit de inzet van vijf kerncompetenties. In figuur 8.1 zie je de volgende kerncompetenties: Samenwerken in het netwerk, Beleving van fysieke omgeving, Duurzaam product of proces, Authentiek personeel en Verbreding door communicatie.

Je ziet in figuur 8.1 ook een lijntje lopen vanuit de oplossingen van de aanbodzijde naar het duurzame product of proces. Dat betekent dat de oplossing die een organisatie voor het klantprobleem heeft, wordt vertaald in een duurzaam product of proces. Hier beginnen de kerncompetenties van de organisatie: bij een goede oplossing voor het klantprobleem.

 

Bij het brillenmerk Ace & Tate zie je het hele proces in werking. De klant vraagt om meerdere brillen, zodat een bril, net als bij schoenen, past bij de outfit van die dag. Verandert hij zijn outfit, dan past hij zijn bril daar gewoon bij aan. Het probleem hierbij is dat een bril al gauw een paar honderd euro kost, dus daar heb je niet zomaar een aantal van liggen. De oplossing die Ace & Tate hiervoor hadden, was een bril van nog geen honderd euro, gewoon door de keten korter te maken.

Toen dit concept begon te lopen kwam ook de duurzaamheid in zicht en begon Ace & Tate met de verduurzaming van haar product. Zoals je in paragraaf 8.2 kunt lezen, gaat het hier om een product met een relatief korte levensduur (zie paragraaf 8.2) en kiest de organisatie bij het verduurzamen voor conversie en substitutie. Uiteindelijk streeft ze naar een volledig recyclebare bril (zie paragraaf 8.3).

Studiewijzer

Bestudeer paragraaf 8.1-8.4 uit het boek Duurzame businessmodellen om inzicht te krijgen in het verduurzamen van een product.

Opdracht

Opdracht 12.1

Bepaal voor de door jou gekozen organisatie welk klantprobleem zij heeft opgelost en op welke manier zij dat heeft gedaan.

Op welke manier is die oplossing verwerkt tot een product of dienst? En onder welke productgroep uit paragraaf 8.2 valt dit product? Is er bij dit product of dienst al sprake van verduurzaming? Geef met een uitleg weer welke van de 6 mogelijkheden tot verduurzaming uit paragraaf 8.3 hiervoor gebruikt zijn (er kunnen meerdere mogelijkheden zijn gebruikt).

In opdracht 12.1 heb je een product van de door jou gekozen organisatie besproken. In opdracht 2 ga je kijken of dit product nog verder verduurzaamd kan worden. Hiervoor maak je een analyse van de levenscyclus van dit product.

Opdracht

Opdracht 12.2

Bekijk hiervoor de volgende video. In de video wordt in een stappenplan besproken hoe je zo’n levenscyclus kunt analyseren. Dit stappenplan is een verkorte versie van het stappenplan uit paragraaf 8.4.

Stap 1:  Breng het hele systeem waar het product onderdeel van uitmaakt in kaart. Dat betekent dat je eerst het gehele systeem in beeld brengt (zie vanaf 0:47-1:07 in de video) en daarna hoe men met de belangrijkste onderdelen omgaat (video: 1:08-1:30).

Stap 2:  Bepaal in dit systeem het onderdeel waar volgens jou de grootste winst in duurzaamheid is te behalen. Gebruik de vier kijkrichtingen: productie, transport, gebruik en end-of-life. Stel uiteindelijk de prioriteiten en de streefwaarden voor het verduurzamen van het product op. Let erop dat het verduurzamen van het product er niet toe mag leiden dat het product geen oplossing meer is voor het klantprobleem. Verduurzamen van een wasdroger mag er niet toe leiden dat bijvoorbeeld het gemak van droge was bij slecht weer verdwijnt. Leid uit de prioriteiten de ontwerpopdracht af. In de video is dit: gebruik minder energie om kleren te drogen (video 1:09-3:00).

Stap 3:  Bedenk oplossingen voor de ontwerpopdracht. Hierbij kijk je niet alleen naar het product zelf maar naar het hele systeem. In de video wordt niet alleen de wasdroger bekeken, maar ook de wasmachine etc. (video 3:00-4:20).

Stap 4:  Beoordeel de gevonden oplossingen met de streefwaarden. In stap 2 heb je streefwaarden bepaald waar de oplossingen aan moeten voldoen (video 4:40-5:30).

 

Kies de oplossing die de streefwaarden het best benadert. Wat betekent dit concreet voor het door jou gekozen product? Hoe ziet het nieuwe, verduurzaamde product eruit?

Vervolgens kun je de hele cyclus herhalen voor een volgende stap in de verduurzaming.

Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.