Duurzame businessmodellen.nl
Deel 2 van het leerpad > Leerstap 13: Het invullen van het businessmodel – de overige kerncompetenties gebruiken

Leerstap 13: Het invullen van het businessmodel – de overige kerncompetenties gebruiken

Terug naar het brillenmerk Ace & Tate. Je ziet dat de identiteit van Ace & Tate: ‘Wij willen de drijvende kracht zijn in de brillenindustrie’ haar ertoe gebracht heeft om in die brillenindustrie een voorloper te worden in duurzaamheid. Daarvoor streeft zij naar een volledig duurzame bril. Dat doet ze bijvoorbeeld door op zoek te gaan naar nieuwe materialen en naar manieren om restproducten toe te passen. In het proces om zo ver te komen worden ook de andere kerncompetenties ingezet.

 

Authentiek personeel: Per team kijken de werknemers hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van een circulaire bril waarvan de materialen hun waarde behouden. Ze redeneren als volgt: ‘Wat stoppen we erin aan het begin van het designproces en wat komt eruit aan het eind? En hoe kunnen we dat anders benaderen?’

 

Verbreding door communicatie: Ace & Tate wil de drijvende kracht zijn in de brillenindustrie door de resultaten in het verduurzamingsproces meetbaar te maken, maar ook door het proces te delen. Ze deelt ook wat niet goed gaat zodat anderen daarvan kunnen leren. Dat doet ze bijvoorbeeld door blogs te schrijven. Door eerlijk te zijn over de uitdagingen ontstaat er verbreding: mensen willen meedenken en komen met oplossingen.

 

Samenwerken in het netwerk: ‘Omdat we verticaal geïntegreerd zijn, hebben we contact met iedereen in de keten. Hierdoor is het mogelijk om ketenbreed te zoeken naar oplossingen.’

Zo is het bedrijf bij het verpakkingsmateriaal afhankelijk van lijm of een bepaald type garen waar geen recyclebaar alternatief voor is. Het probeert bij het inkopen van het verpakkingsmateriaal de leveranciers aan elkaar te linken om zo snel mogelijk tot de duurzaamste oplossing te komen.

 

Beleving van de fysieke omgeving: Recent werden in samenwerking met ATM en DGTL 15.000 lenzen verwerkt in het kunstwerk Refract. Het kunstwerk werd gelanceerd op het duurzaamheidsfestival DGTL en creëert bewustwording voor het behoud van waarde van materialen: van afval naar kunst.

Studiewijzer

Bestudeer paragraaf 8.5-8.8 uit het boek Duurzame businessmodellen om inzicht te krijgen in vier kerncompetenties die een organisatie, naast het duurzame product of proces, kan gebruiken om duurzaam te ondernemen.

Doe hierna de begrippentrainer m.b.t. hoofdstuk 8 op de website.

Opdrachten

Opdracht 13.1

Je hebt gezien hoe een organisatie als Ace & Tate vanuit haar identiteit en de wens om een duurzaam product te verkopen, met haar vier overige kerncompetenties omgaat. De opdracht is om datzelfde nu te doen voor de door jou gekozen organisatie.

Bepaal voor jouw organisatie in hoeverre het personeel laat zien of de identiteit als concept klopt en gedragen wordt door de medewerkers. Bepaal ook in hoeverre het personeel een rol speelt in het ondersteunen van het verduurzaamde product of proces.

 

Opdracht 13.2

Bepaal of en hoe de door jou gekozen organisatie in haar communicatie haar identiteit laat zien. Maakt de boodschap van de organisatie voldoende los bij de klant? Raakt het de klant voldoende? Op welke manier kan de klant betekenis geven aan het verhaal van de organisatie? In hoeverre komen de zaken uit de checklist van tabel 8.2. in de communicatie naar voren?

 

Opdracht 13.3

Op welke manier wordt door de gekozen organisatie samengewerkt in het netwerk? Is er vooral sprake van concurrentie, van samenwerken of van samen ontwikkelen?

Wat betekent de manier van samenwerken voor de productie- en/of distributieketen, de gelijkwaardigheid in de keten en voor de interne organisatie zelf?

 

Opdracht 13.4

Geeft de fysieke omgeving de passant aanleiding om bijvoorbeeld bezoeker te worden en daardoor mee te gaan in de beleving en de betekenis van de identiteit van de organisatie? In hoeverre is dit zichtbaar in de vormgeving, lay-out, belevenis en innerlijke tentoonstelling?

Met de laatste opdracht heb je in het duurzame businessmodel inmiddels ook de inzet van alle vijf kerncompetenties en de bijbehorende activiteiten beschreven. De inzet van deze kerncompetenties moet leiden tot de gewenste output en zal daarmee impact hebben op de triple P: People, Planet en Profit. Dit komt in de volgende leerstap naar voren.

Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.