Duurzame businessmodellen.nl
Deel 2 van het leerpad > Leerstap 8: Het invullen van het businessmodel

Leerstap 8: Het invullen van het businessmodel

Je* kunt nu beginnen met het invullen van het duurzame businessmodel. In leerstap 5 heb je (het liefst samen met anderen) een organisatie gekozen, die volgens jou al (deels) duurzaam werkt. Voor deze organisatie heb je al gekeken naar de identiteit of de drijfveren om met duurzaamheid aan de slag te gaan. Ook heb je al een beeld van de activiteiten van de organisatie. Ten slotte heb je bepaald of de activiteiten van de organisatie in overeenstemming zijn met haar identiteit of drijfveren.

In de rest van de leerstappen ga je het duurzaam businessmodel van de gekozen organisatie ontwerpen.

Hiervoor heb je een invulmodel van het businessmodel nodig. Dit is uitgewerkt in dit canvas, dit kun je vergroten en gebruiken om de verschillende onderdelen van het businessmodel uit te werken. Bijvoorbeeld met behulp van post-its of gewoon met stiften. Kijk in deze video hoe een groepje dat doet in het businessmodel Canvas.

Uiteindelijk moet er, stap voor stap, een duidelijk duurzaam businessmodel tevoorschijn komen.

Voorbeelden van een volledig uitgewerkt duurzaam businessmodel vind je in hoofdstuk 10, met name de figuren 10.1 en 10.6. Heel hoofdstuk 10 is trouwens een uitgebreide beschrijving van hoe het duurzame businessmodel er nu concreet uitziet.

 

* We spreken in de uitwerking van het businessmodel vanaf nu over je en jou, maar als jullie in een groep werken kun je daar natuurlijk ook ‘jullie’ lezen.

Studiewijzer

Lees om je een beeld te vormen van duurzame businessmodellen hoofdstuk 10: Duurzame businessmodellen in de praktijk, uit het boek Duurzame businessmodellen.

Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.