Duurzame businessmodellen.nl
Deel 2 van het leerpad > Leerstap 9: Het invullen van het businessmodel – de identiteit en strategie

Leerstap 9: Het invullen van het businessmodel – de identiteit en strategie

Als hulp bij het ontwerpen van het businessmodel werken we in de komende leerstappen het businessmodel verder uit. 

 

Identiteit

In leerstap 5 heb je voor de door jou gekozen organisatie de identiteit en de drijfveren om met duurzaamheid aan de slag te gaan bepaald.

Bij Fairphone uit hoofdstuk 10 is via deze link naar de website ook meteen duidelijk waar het bij Fairphone om draait: ‘een betere telefoon is een telefoon die beter is gemaakt’.

Het draait bij Fairphone om bewustwording van de onethische wijze waarop veel materialen voor smartphones worden verkregen. De identiteit is meer die van actievoerder dan die van producent. Men zoekt medestanders om te laten zien dat er vraag is naar eerlijke elektronica. Als klant van Fairphone word je tegelijk actievoerder voor een eerlijke productieketen van telefoons. Samenvattend geldt voor Fairphone: Identiteit – onethische productie levert uiteindelijk alleen maar verliezers op.

Studiewijzer

Bestudeer de paragrafen 7.1-7.3 om te begrijpen wat het benoemen van de identiteit zo moeilijk maakt.

Opdracht

Opdracht 9.1

Zoals eerder gesteld heb je in leerstap 5 al het een en ander over de identiteit voorbereid. Dit kun je nu wat verder uitwerken. Beantwoord zoveel mogelijk vragen uit de eerste vragenlijst op pagina 115 uit het boek, voor de door jou gekozen organisatie. Je kunt waarschijnlijk niet alle vragen beantwoorden, maar wel zo veel mogelijk.

In de onderstaande figuur zie je verschillende organisaties als archetypen weergegeven.

 

 

Er zijn hierbij vier hoofdgroepen: Ik-Avontuurlijk (Rood), Ik-Controle (Blauw), Wij-Controle (Groen) en Wij-Avontuurlijk (Geel).

Deel de antwoorden op de vragen uit de vragenlijst voor de door jou gekozen organisatie in bij één van de vier hoofdgroepen en geef vervolgens aan welke archetype van toepassing is op de organisatie. Motiveer je keuze aan de hand van de antwoorden op de vragenlijst.

Probeer het archetype als een identiteit te omschrijven en check of het overeenkomt met de identiteit die je in leerstap 5 al hebt gevonden. Komen ze overeen? Formuleer de identiteit in een korte zin. Komen ze niet overeen? Kies de identiteit die je het beste vindt passen en formuleer deze identiteit in een korte zin.

Strategie

De identiteit vormt de drijfveer (het waarom) van de organisatie om te ondernemen. In de strategie wordt dan duidelijk op welke wijze (het hoe) men de identiteit in het ondernemen wil laten zien. In figuur 10.6 in het boek zie je dat Fairphone haar identiteit laat zien door te werken aan bewustwording door eerlijke telefoons te (laten) produceren.

In de strategie gaat het dus om het laten zien van de identiteit. Een organisatie laat haar identiteit zien door het verhaal dat ze vertelt en in hetgeen ze in haar activiteiten naar voren laat komen.

Hoe dat werkt, lees je in paragraaf 7.4, in het verhaal van TOMS shoes. De identiteit van TOMS shoes is: mensen hoeven niet in nood te zijn indien er mogelijkheden zijn om eruit te komen.

Het archetype dat voor TOMS shoes staat, lijkt gezien het verhaal op de Held, maar dat is eigenlijk het verhaal van de oprichter. Voor de organisatie geldt dat ze drijft op samenwerking (groepgeoriënteerd) en zorg uitstraalt. Het archetype Beschemer lijkt op de organisatie van toepassing.

Die zorg en samenwerking vind je terug in de strategie die TOMS shoes op haar website weergeeft: mensen op allerlei manieren mee laten werken om uit de nood te komen. Ondernemers kunnen dat vanuit hun eigen organisatie en expertise doen, consumenten door bewust (schoenen) te kopen, mensen in noodgebieden door te werken in eigen ontwikkelprogramma’s.

 

Studiewijzer

Bestudeer paragraaf 7.4 om te begrijpen hoe de strategie uit de identiteit kan voortkomen.

Opdracht

Opdracht 9.2

Ga op zoek naar het verhaal en de activiteiten van de door jou gekozen organisatie. Geef dit kort weer en kijk of het verhaal en de activiteiten overeenkomen met de eerder benoemde identiteit en het archetype. Als ze niet met elkaar matchen, geef je aan wat de organisatie moet doen om het plaatje kloppend te krijgen. De identiteit en strategie vul je in op het canvas. Hiermee heb je dan het hart van het businessmodel bepaald. De identiteit en strategie staan namelijk centraal in het duurzaam businessmodel: onder de Context en boven de Input & Activiteiten.

Tip: deze website werkt wel op systemen met een smal scherm zoals een smartphone, maar je kunt hem beter gebruiken op een computer of tablet.

Hint: this website does work on a smartphone screen, but we recommend that you use a computer or tablet.